Нээлттэй aжлын байр
Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв/ОНӨААТҮГ/-ийн нээлттэй ажлын байр Ажлын байрны нэр: ДИСПЕТЧЕР–ИНЖЕНЕР Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: Хотын нийтийн үйлчилгээний бүх байгууллагын диспетчер, жижүүр, шуурхай үйлчилгээ, инженерийн хангамжийн байгууллагуудын ажпыг удирдан зохицуулах,
"2018-10-06"
401
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ